Office- en projectmanagement (op locatie)

Sommige taken kunnen soms lastig vanaf een afstand gedaan worden. Zoals notuleren of deelname in een tijdelijke projectgroep of organisatie waar korte lijnen noodzakelijk zijn. Het is, indien de lopende projecten dat toelaten, mogelijk om naar de locatie van de opdrachtgever te gaan.

  • Interviews afnemen en uitwerken
  • Advies en begeleiding opzetten nieuw secretariaat
  • Projectmedewerkster op locatie (tijdelijk)
  • Coaching en advies secretariaat

Notuleren

Viadan notuleert op de laptop en indien geweest met een recorder.  Er zijn verschillende manieren voor het uitwerken van de notulen.

  • Actie- en besluitenlijst
  • Samenvattend verslag
  • Uitgebreid verslag met standaard informatie
  • Uitgebreid verslag met specifieke informatie
  • Woordelijk verslag (altijd met recorder)

Zie ook:
Virtueel Assistent
Websitebeheer & Social Media
E-mail en internetmarketing